Projektowanie Układów Logicznych
i Systemów Elektronicznych
Polski
English

Darmowe Projekty

  Biblioteka Zmiennoprzecinkowa

  AHB Test-bench

Biblioteka Zmiennoprzecinkowa

Darmowa biblioteka podstawowych operacji arytmetycznych na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji. Biblioteka zawiera dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie oraz pierwiastek kwadratowy na 32 bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych. Biblioteka napisana jest w języku Verilog-HDL. Jest to kod RTL, który syntezuje się do dowolnej technologii FPGA lub ASIC. Dalsze szczegóły odno¶nie dostarczanego kodu znajduj± się w dokumentacji.

Dokumentacja Pliki ¬ródłowe
Podręcznik Użytkownika Verilog RTL

Copyright ©2009 pulselogic.com.pl