Projektowanie Układów Logicznych
i Systemów Elektronicznych
Polski
English

Podstawy Techniczne

  Język VHDL

  Synteza Logiczna

  Implementacja

Język VHDL (VHSIC Hardware Description Language) powstał jako projekt finansowany przez Departament Obrony USA. Oryginalnie miał być używany do dokumentowania funkcjonalności cyfrowych układów elektronicznych. Szybko jednak przekształcił się w narzędzie do projektowania i weryfikacji układów cyfrowych. Umożliwiły to nowoczesne narzędzia do symulacji i syntezy logicznej tego języka. Obecnie jest podstawowym narzędziem używanym przez inżynierów. Pozwala na znacznie szybsze i łatwiejsze projektowanie w porównaniu z metodologią bazującą na rysowaniu schematów elektronicznych. Bezpośrednim konkurentem języka VHDL jest Verilog-HDL. Jest to język rozwijany od początku przez firmy komercyjne. Jest szczególnie popularny w USA gdyż narzędzia do syntezy i symulacji pojawiły się nieco wcześniej dla tego języka i zostały szybko wdrożone przez firmy amerykańskie. Oba języki podlegają obecnie gruntownym modyfikacjom mającym na celu rozszerzenie ich możliwości głównie do celów weryfikacji dużych projektów ASIC oraz FPGA.

VHDL

Copyright ©2008 pulselogic.com.pl