Projektowanie Układów Logicznych
i Systemów Elektronicznych
Polski
English

Misja Firmy

System

Firma Pulse Logic wykonuje na zamówienie projekty dla układów FPGA. Zapewnia pomoc w integracji układu FPGA z systemem mikroprocesorowym. Misja firmy to wspomaganie projektantów systemów mikroprocesorowych poprzez implementacje algorytmów wymagających dużej mocy obliczeniowej w układach FPGA.

Większość urządzeń elektronicznych produkowanych w Polsce i innych krajach bazuje na mikroprocesorach lub mikrokontrolerach. Mikroprocesor jest zaprogramowany aby wykonywać ściśle określone funkcje dedykowane dla danego urządzenia. Tego typu systemy nazywamy wbudowanymi systemami mikroprocesorowymi (Embedded Systems). Mikroprocesor jest wbudowany w dane urządzenie i użytkownik ma małe możliwości zmiany jego funkcjonalności. Nowoczesne systemy wbudowane umożliwiają jednak aktualizacje oprogramowania dostarczanego przez producenta.

Na rynku dostępne są bardzo szybkie mikroprocesory (ARM, MIPS, 8051). Są one popularne ze względu na niskie ceny, wysoką wydajność oraz niskie koszty związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania. Niemniej jednak często napotykane są trudności z implementacją niektórych algorytmów gdyż angażują one zbyt dużo mocy obliczeniowej mikroprocesora. Dodawanie kolejnych mikroprocesorów podnosi znacząco koszty i może nie zapewnić odpowiedniej wydajności. Układy FPGA są często jedynym rozwiązaniem takiego problemu. Dedykowana logika w układzie FPGA może pracować na bardzo dużej szybkości. Zapewniając odpowiednią wydajność. Nowoczesne układy FPGA z łatwością osiągają częstotliwość pracy powyżej 100MHz. Ceny układów FPGA są obecnie przystępne. Nowoczesny układ Xilinx Spartan3 XC3S200 można kupić już w cenie około 20USD. Często niezbędny zestaw narzędzi jest dostarczany bezpłatnie przez producenta. Czyni to układy FPGA bardzo przystępnymi i atrakcyjnymi. Należy tutaj wspomnieć, że układy FPGA można łatwo programować w związku z tym możliwe jest dostarczanie aktualizacji podobnie jak to mam miejsce dla oprogramowania.

Copyright ©2008 pulselogic.com.pl